Rozwój Krakowa na pierwszym miejscu

Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Staje się obszarem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że miasto naprawdę idzie do przodu.
Dobre przekształcenia w mieście.
Co niezłego stworzono w ciągu niedawnego okresu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Mocno pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których Kraków niemało korzysta. Szybkie akcje w temacie zdobywania dotacji sprawiły, że gmina rozwinęła się o nowe węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz kolejne miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla zwykłego obywatela. Nie oznacza to natomiast, że nie funkcjonują. Najczęściej ignorujemy nie związane z nami informacje. Typowemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w regionie zbyt mało się dzieje. Podczas gdy Kraków rozrasta się z każdym dniem. Programy naprawcze w obszarze zarządzania śmieciami, budowie i unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, stawianie ekranów akustycznych to tylko część zmian, które pozwalają nam lepiej oraz wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się również w zakresie możliwości konferencyjnych. Wartość miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie inwestycje przyciągają gości z innych krajów do przyjazdu.
Rozpoczynane dzięki radnym plany nie tyczą się jedynie ścisłego centrum Krakowa, ale również są związane z pełnym regionem. Wobec tego zamiast użalać się tylko zauważyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się zachowania tempa zmian – pozwolą Krakowowi stać się zachwycającą metropolia.
Majchrowski co zrobił