działania w Krakowie Archive

Rozwój Krakowa na pierwszym miejscu

Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Staje się obszarem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że miasto naprawdę idzie do przodu. Dobre przekształcenia w mieście. Co niezłego stworzono w ciągu

twórcze miasto Kraków

Ubiegłych kilkanaście lat było dla stolicy Małopolski bardzo rozwojowe. Około 20 ciekawych inwestycji wydało plon i obecnie Kraków jest w obszarze najprężniej zmieniających się miast w kraju.Mimo iż od razu nie widać licznych zmian to w ciągu niedawnego czasu, Kraków zmienił się bardzo silnie. Powstało sporo nowoczesnych obiektów konferencyjnych, poprawiono komunikację publiczną, wprowadzono przepisy, które